חיפוש
  • תבורי-נחשון איטח משרד עורכי דין

האם גמול עבודה בשבתות וחגים הינו חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב הפרשות לפנסיה או לתשלום פיצויי פיטורים

כידוע, עובד המפוטר ממקום העבודה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים, בגובה משכורתו האחרונה או לחילופין בגובה ממוצע 12 משכורתיו האחרונות, בהתאם לסוג העובד, וזאת במכפלת מספר השנים שעבד במקום העבודה, לרבות החלק היחסי של מספר החודשים בשנה האחרונה.

יחד עם זאת, השאלה הנשאלת היא, אילו רכיבי שכר מתוך סך תשלומי המעביד בתלוש המשכורת, נכללים ב"שכר הקובע" לצורך חישוב פיצוי הפיטורים ולטובת הפרשות לפנסיה. כך למשל, רכיבים כגון: דמי נסיעות, הבראה, גמול שעות נוספות ועוד, אינם נכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.

את התשובה לכך ניתן ללמוד בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) (תשכ"ד-1964) ומפסיקת בתי הדין לעבודה.

בסעיף 1 לתקנות פיצויי פיטורים, נקבעו רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים: שכר יסוד, תוספת וותק, תוספת יוקר המחיה ותוספת משפחה.

בפסיקה נקבע, כי על מנת שסכום המשתלם כשכר עבודה יהווה תוספת ולא חלק מהשכר הכולל לחישוב פיצויי פיטורים, צריך שהתשלום יהיה מותנה בתנאי או במצב כך שאם אין מתקיים התנאי או המצב-חדל התשלום.

בהתאם לזאת, עולה השאלה האם גמול שבתות וחגים הינו גמול שכר המותנה בתנאי ואז הוא אינו חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב הפרשות לפנסיה ותשלום פיצוי פיטורים או האם מדובר בתשלום שאינו מותנה בתנאי.

בכל הנוגע לגמול העבודה בגין שבתות וחגים נקבע בפסיקה כי: כל עוד לא עבד העובד למעלה משישה ימים בשבוע, יובאו במניין הימים לצורך חישוב פיצויי פיטורים כל ימי עבודתו כולל שבתות וחגים. אולם, את שכר השבתות והחגים יש להעמיד רק על גובה השכר הרגיל, וזאת בשיעור 100% בלבד, ואין להביא בחשבון את התוספות בשיעור 50% המשולמת בעד עבודה בשבתות וחגים [דב"ע מו/60 – 3 ליפשיץ – בית מרגוע מעלה החמישה, מיום 9.11.1987].

הווה אומר, כי גמול השכר הרגיל בשיעור 100% הינו שכר בלתי מותנה ומהווה חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצוי פיטורים וההפרשות לפנסיה, ואילו התוספת בשיעור 50% בגין עבודה בימי המנוחה (שבתות וחגים) הינה תוספת מותנה ואינה מהווה חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצוי פיטורים וההפרשות לפנסיה.54 צפיות0 תגובות