חיפוש
  • תבורי-נחשון איטח משרד עורכי דין

האם גמול שעות נוספות גלובאליות הינו חלק מרכיבי השכר לחישוב ההפרשות לפנסיה או לתשלום פיצויי הפיטורים?

כידוע, עובד המפוטר ממקום העבודה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים, בגובה משכורתו האחרונה או לחילופין בגובה ממוצע 12 משכורתיו האחרונות, בהתאם לסוג העובד, וזאת במכפלת מספר השנים שעבד במקום העבודה, לרבות החלק היחסי של מספר החודשים בשנה האחרונה.

יחד עם זאת, השאלה הנשאלת היא, אילו רכיבי שכר מתוך סך תשלומי המעביד בתלוש המשכורת, נכללים ב"שכר הקובע" לצורך חישוב פיצוי הפיטורים ולטובת הפרשות לפנסיה. כך למשל, רכיבים כגון: דמי נסיעות, הבראה, ביגוד ועוד, אינם נכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.

את התשובה לכך ניתן ללמוד בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) (תשכ"ד-1964) ומפסיקת בתי הדין לעבודה.

בסעיף 1 לתקנות פיצויי פיטורים, נקבעו רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים: שכר יסוד, תוספת וותק, תוספת יוקר המחיה ותוספת משפחה.

בפסיקה נקבע, כי על מנת שסכום המשתלם כשכר עבודה יהווה תוספת ולא חלק מהשכר הכולל לחישוב פיצויי פיטורים, צריך שהתשלום יהיה מותנה בתנאי או במצב כך שאם אין מתקיים התנאי או המצב-חדל התשלום.

בהתאם לזאת, עולה השאלה האם גמול שעות נוספות גלובאלי הינו גמול שכר המותנה בתנאי ואז הוא אינו חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב הפרשות לפנסיה ותשלום פיצוי פיטורים או האם מדובר בתשלום שאינו מותנה בתנאי.

בכל הנוגע לגמול שעות נוספות גלובאלי נקבע בפסיקה כי בעניין דב"ע נא/4-7 מדינת ישראל הממונה על הגימלאות נ' יעקב זכאי, פד"ע כד' 193, שם נפסק "... כי ככלל תשלום בגין שעות עבודה נוספות הינו תוספת וכאשר התשלום מותנה בתנאי של ביצוע עבודה נוספת מדובר בתוספת אשר אינה נכללת לצורך חישוב פנסיה".101 צפיות0 תגובות