חיפוש
  • תבורי-נחשון איטח משרד עורכי דין

האם ישנן נסיבות בהן עובד שהתפטר מיוזמתו זכאי לפיצויי פיטורים?

כידוע, חוק פיצויי פיטורים קובע כי מי שעבד שנה אחת אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ופוטר, זכאי לקבל מהמעביד שפיטרו תשלום פיצויי פיטורים. בענייננו, השאלה הנשאלת היא, אימתי בנסיבות בהן דווקא העובד התפטר מעבודתו, זכאי הוא לתשלום פיצוי פיטורים. את התשובה המדויקת לכך יש ללמוד בחוק פיצויי פיטורים, בתקנותיו ובפסיקת בתי הדין לעבודה.חוק פיצויי פיטורים מונה מספר לא מבוטל של מקרים בהתקיימם עובד המתפטר מעבודתו זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר, כך למשל:

  • התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של העובד או של בן משפחתו;

  • התפטרות של עובדת (ובתנאים מסוימים גם עובד), תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה; התפטרות של עובדת (ובתנאים מסוימים גם עובד) אשר קיבלה לאימוץ ילד שטרם מלאו לו 13 שנים והודיעה על כך למעסיקה, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה כדי לטפל בו;

  • התפטרות של עובדת (ובתנאים מסוימים גם עובד) אשר קיבלה למשמורתה, כהורה מיועד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996, ילד, ובתוך תשעה חדשים מיום קבלת הילד כאמור התפטרה כדי לטפל בו;

  • התפטרות של עובדת אשר קיבלה לביתה, למטרת אומנה, כהורה במשפחה שאושרה לשמש כמשפחת אומנה, ילד שגילו אינו עולה על עשר, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד כאמור התפטרה כדי לטפל בו (ובלבד שניתן אישור ממשרד הרווחה כי ההתפטרות נדרשה מטעמים של טובת הילד. התפטרות עובדת עקב שהייה במקלט לנשים מוכות (ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים לפחות);

  • התפטרות לרגל העתקת מגורים (בהתקיים תנאים מסוימים);

  • התפטרות עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה;

  • התפטרות עובד מחמת נסיבות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו;

  • התפטרות של עובד עונתי לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה;

  • התפטרות של עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.

הרשימה לעיל אינה רשימה ממצה וישנם מקרים נוספים בהם העובד המתפטר מיוזמתו זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.למשרדינו ניסיון רב בטיפול במקרים בהם עובד התפטר בדין מפוטר ונשמח לייעץ ולסייע בכל פנייה בנושא.

112 צפיות0 תגובות