חיפוש
  • תבורי-נחשון איטח משרד עורכי דין

חופשה שנתית

כל עובד בישראל זכאי לקבל מהמעסיק חופשה שנתית בכל שנת עבודה, וזאת מכוח חוק חופשה שנתית ו/או מכוח הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסכם אישי. פירושו של המושג "שנת-עבודה" בחוק הוא "פרק זמן של שנים-עשר חודש, שתחילתו אחד בינואר של כל שנה". חוק חופשה שנתית נועד להעניק לעובד את הזכות להיעדר מהעבודה לפרק זמן הנקוב בחוק לכל שנת עבודה, וזאת מבלי שהיעדרות זאת תפגע ביחסי עובד-מעביד שהוא מקיים עם מעסיקו. בנוסף, החוק מעניק לעובד זכות לתשלום בשל אותו פרק זמן.

חוק חופשה שנתית הוא אחד מחוקי המגן הראשונים שנחקקו בארץ (כבר בשנת 1951) והוא נחשב לאחד מחוקי היסוד של משפט העבודה המגן בישראל.

בדומה ליתר חוקי המגן של משפט העבודה, גם חוק חופשה שנתית הינו חוק קוגנטי, ולפיכך הצדדים אינם רשאים להתנות על ההוראות הקבועות בחוק, לא בהסכף אישי ואף לא בהסכם קיבוצי.לפרטים נוספים ובירור ראשוני בלתי מחייב צרו קשר עם משרדנו.

7 צפיות0 תגובות