חיפוש
 • תבורי-נחשון איטח משרד עורכי דין

חוק הגנת השכר

תלושי שכר כדין

על-פי חוק הגנת השכר, תלושי שכרו של העובד צרכים לכלול מספר פרטים חשובים ובכלל זאת:

 • שם העובד ומס' ת.ז,

 • שם המעביד ומס' מזהה,

 • כתובת המעביד,

 • מועד תחילת העסקה,

 • ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה (לפי הגבוה מביניהם),

 • היקף המשרה,

 • בסיס השכר (עובד שעתי, יומי וכדומה),

 • דירוג ודרגה לעובד המועסק על פי הסכם קיבוצי.

 • נתונים בדבר מסםר ימי החופשה והמחלה שעומדים לזכותו של העובד וכן אלו אשר כבר נוצלו.

 • מספר הימים והשעות בעד התקופה עליה משולם השכר,

 • מס' ימי העבודה בפועל,

 • מספר שעות העבודה בפועל,

 • התשלומים ששולמו לעובד באותו חודש כגון - שכר עבודה, ערך השכר לשעה וכן כל תשלום אחר כגון שעות נוספות, פרמיות, חופשה וכו'.

 • סה"כ התשלומים החייבים במס הכנסה, בביטוח לאומי, תשלומים פנסיוניים.

החוק קובע כי מעביד אשר לא ימסור תלוש שכר ובו כל הפרטים הנדרשים כאמור במועד יבצע עבירה פלילית ומעביד שלא מסר תלוש שכר ביודעין, יכול לשלם פיצויים בסך של עד 5,000 ₪ בגין כל תלוש חסר, כאשר הנטל להוכיח אי קיומם של ליקויים ברישום בתלוש (אף שמדובר בתביעות של העובד), הינו על המעביד.

הרשימה לעיל אינה רשימה הממצה את הסוגיות העולות מתיקון 24 לחוק הגנת השכר. למשרדינו ניסיון רב בטיפול בסוגיות העולות חוק הגנת השכר וכן מהתיקון לו ונשמח לייעץ ולסייע בכל פנייה בנושא.


לפרטים נוספים צרו קשר עם משרדנו.

7 צפיות0 תגובות