חיפוש
  • תבורי-נחשון איטח משרד עורכי דין

כשמעסיק לא מפריש לפנסיה?

לפי הוראות צו ההרחבה לפנסיה, קיימת חובה לבטח כל עובד במשק בביטוח פנסיוני. מה קורה כאשר המעסיק לא דואג לבטח את עובדו ולהפריש לטובת פנסיה?

פסיקת בית הדין לעבודה קבעה, כי העדר ההפרשות כדין לפנסיה מכוח צו ההרחבה ו/או שאר זכויות סוציאליות, מהוות נסיבות ביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מן העובד שימשיך בעבודתו (עע 24/99 יוסף עתרי נ' ז.ג. ריהוט עילית בע"מ, מיום 19.9.00).

למעשה, עובד רשאי להתפטר בשל חוסר רצון להמשיך לעבוד בתנאים ירודים הנוגדים את החוק ואי תשלום פנסיה, למשל מהווה אחת הסיבות המזכות בהתפטרות, כאשר במקרה כזו ההתפטרות היא התפטרות בדין מפוטר, משמע העובד זכאי לפיצויי הפיטורים.

ישנם מקרים בהם העובדים עצמם אינם מעוניינים בביצוע הביטוח הפנסיוני, כיוון שהם לא מעוניינים להפריש חלק ממשכורתם לצורך כך. אלא, שלפי הדין חלה על המעסיק חובת הפרשה לפנסיה וזאת אף אם העובד איננו מסכים לכך.

ההלכה שנפסקה במקרים כ

אלה היא כי אין חובתו של המעסיק להפריש לטובת קרן הפנסיה מותנית בהסכמתו של העובד. ראה ע"ע 212/06 ימית א. ביטחון (1988) בע"מ נ' אפרים, מיום 12.11.08,:

"החובה להעביר תשלומים לקרן פנסיה המוטלת על המעסיק על פי הוראת צו ההרחבה בענף השמירה היא מוחלטת, ואינה מותנית בהסכמתו או בהעדפתו של העובד. הוראת צו ההרחבה היא הוראה קוגנטית, ואין כל תוקף להסכמתו של העובד לוותר על זכותו מכוח צו ההרחבה. כשם שהמעביד אינו מבקש את הסכמתו של העובד לנכות משכרו מס הכנסה או דמי ביטוח לאומי, כך אין רלוונטיות להסכמתו של העובד להעביר ניכויים לקרן הפנסיה על פי הוראות צו ההרחבה, ועל המעביד להעביר לקרן הפנסיה הן את חלקו והן את חלק העובד".
11 צפיות0 תגובות