סיפורי הצלחה

סיפורי הצלחה
 

להלן מקצת מהמקרים שיוצגו על ידי משרדנו (מתוך מקרים רבים והצלחות על בסיס יום יומי של משרדנו):

 

עובדת אשר הועסקה כמטפלת סיעודית בקשישה משך כ 18 שנה ולא קיבלה את מלוא זכויותיה לפי דין, לרבות פנסיה, חופשה, הבראה ושהועסקה שעות עבודה רבות בכל יום, קיבלה במסגרת תביעה שנסתיימה בפשרה, את הסך של כ 270,000 ש"ח.

1

עובדת בתחום ההייטק אשר עבדה משך כ 3 חודשים בלבד ולא שולם לה מלוא שכרה וכן זכויות נוספות, זכתה במסגרת הסדר הפשרה בין הצדדים, לתשלום בסך של כ 90,000 ש"ח.

2

מי שעבד כנהג משאית הובלות, זכה בפסק דין בסכום של מעל 190,000 ₪, בגין זכויות רבות וביניהן אי תשלום שעות נוספות וזכויות מכוח צו ההרחבה בענף ההובלה.

3

עובד שעבד משך כ 8 שנים כאיש מכירות, ושכרו חולק לשכר בסיס וכן עמלות מכירה והמעסיק לא ביצע עבורו הפרשות לפנסיה גם מרכיב העמלות, קיבל בין היתר בגין אי ביצוע הפרשות לפנסיה ויתר זכויותיו על בסיס העמלות' סך של כ 140,000 ש"ח.

4

בית הדין לעבודה פסק סך של כ 102,000 ₪ לעובד שהועסק כעוזר אישי ומנהל אחזקה בביתו של איש עסקים משך תקופה של 3 שנים בשכר של 11,000 ₪ בחודש ללא תשלום זכויות סוציאליות.

5

משרדנו הגיש תביעה בשם עובד שהועסק כמנהל מטבח ברשת מסעדות גדולה והשתכר סך גלובלי של 11,000 ₪ בחודש, תוך שעבד שעות נוספות רבות, ללא שקיבל תשלום נוסף בגין השעות הנוספות שעבד. במסגרת פשרה בבית הדין לעבודה נפסק לטובת העובד סך של כ 62,000 ₪.

6

משרדנו ייצג עובדת שהועסקה כפקידה, יצאה לחופשת לידה וכאשר שבה לעבודתה, מסר לה המעסיק שלה כי עבודתה תסתיים עם חלוף חודשיים ואכן היא פוטרה. בנוסף, לא בוצע לה שימוע וכן במסגרת עבודתה עברה הטרדות מיניות, מילוליות ואחרות. העובדת קיבלה סך של כ 80,000 ₪ במסגרת תיק זה.

7

משרדנו ייצג עובדת חברה עירונית, שהועסקה על ידי החברה משך כ 12 שנה ופוטרה. העובדת יוצגה על ידי משרדנו גם במהלך השימוע ומאחר והתגלו פגמים בהליך פיטוריה, קיבלה במסגרת פשרה וללא הגשת תביעה כ- 7 משכורות בסך כולל של כ 100,000 ש"ח.

8

עובד הייטק שעבד כ-4 שנים בחברה ופוטר, אמנם בוצע לו הליך שימוע, אולם לאחר בדיקתנו התגלו פגמים בהליך הפיטורים ובהליך השימוע, קיבל במסגרת פשרה סך של כ 50,000 ש"ח.

9

. עובד שעבד בחנות שטיחים במשרה חלקית של מספר שעות ביום ובשכר מינימום, ואשר סיים עבודתו לאחר כ- 10 שנים, ללא תשלום מלוא זכויותיו, קיבל במסגרת פשרה, חודשים ספורים לאחר הגשת התביעה, סך של מעל ל 70,000 ש"ח.

10

מי ששימש כעובד חברת אבטחה משך שנים רבות וזו נמנעה מלספק לו עבודה משך תקופה ארוכה, משכה אותו בהבטחות שווא ובהמשך דרשה ממנו להיות מוצב בעמדת עבודה אחרת, תוך הרעת תנאי עבודתו, הגיש באמצעותנו תביעה כנגד החברה ובמסגרתה נתבעו פיצויי פיטורים, פיטורים שלא כדין וזכויות נוספות. חברת האבטחה טענה שהעובד התפטר מיוזמתו ולכן איננו זכאי לתשלום פיצויי הפיטורים, ולאחר דיון בבית הדין לעבודה, קיבל העובד את מלוא פיצויי הפיטורים וכן זכויות סוציאליות נוספות.

11

משרדנו ייצג בתביעה משותפת 3 עובדות שהועסקו כעובדות ניקיון באמצעות חברה המעניקה שירותי ניקיון וכוח אדם. הסתבר כי המעסיקה נהגה לנכות סכומים משכרן בגין הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות, אך אלו לא תמיד הועברו לחברת הביטוח, בנוסף לא שולמו להן מלוא זכויותיהן לפי צו ההרחבה בענף הניקיון, הן נאלצו להתפטר בשל הפגיעה בתנאי עבודתן ואף לא שולמו להן פיצויי הפיטורים. באמצעות משרדנו זכו לתשלום מלוא הפיצויים כמו גם לזכויות נוספות בסך של כ 118,000 ₪.

12

עובדת אשר הגישה מועמדות לעבודה בחברה, התקבלה לעבודה ונחתם עמה הסכם העסקה, אך החברה חזרה בה וביטלה את ההסכם יומיים לאחר חתימתו, ומבלי שעבדה כלל, קיבלה פיצוי בסך של כ 30,000 ₪ בגין הפרת ההסכם על ידי החברה.

13

משרדנו הצליח לבטל הליך של פיטורים לעובדת בהריון, אשר טרם מלאו 6 חודשים להעסקתה אצל המעסיק והמעסיק ביקש לפטרה שלא על רקע ההיריון. ייצגנו את העובדת בשימוע והיא הושארה בעבודתה.

14

איש מכירות שיוצג על ידי משרדנו, נתבע על ידי החברה שעבד בה משך כ 20 שנה וזו פנתה לבית הדין לעבודה בדרישה להוציא נגדו צו מניעה כללי כנגדו וללא הגבלת זמן מלפנות, לעבוד, לייעץ וכו' ללקוחות החברה. לבסוף, נקבע על ידי בית הדין כי תוטל הגבלה לשישה חודשים בלבד בהם ייאסר על העובד לפנות ללקוחות במטרה לשדלם לעבוד עמו.

15

מדריכת חוגים במרכז ספורט, שהועסקה במשרה חלקית ומצומצמת ביותר בשכר של כ 2,000 ₪ בחודש, אשר בין היתר לא שולם לה פיצוי בגין עבודה בשעות המנוחה השבועית בשבת, קיבלה תשלום בגין מלוא זכויותיה בסך של כ 40,000 ש"ח.

16

צור קשר

אנחנו כאן כדי לעזור לך שלח לנו מייל, התקשר אלינו או צור קשר דרך פייסבוק