חיפוש
  • תבורי-נחשון איטח משרד עורכי דין

האם מותר למעביד לתגמל את העובד בגמול שעות נוספות גלובליות?

כידוע, חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי עובד המועסק שעות נוספות זכאי לגמול נוסף עבור עבודתו מעבר למכסת השעות הרגילה.

בדרך כלל מעסיקים נוהגים לתגמל את עובדיהם בגין העבודה בשעות נוספות על בסיס שעתי, ולעומתם, מספר לא מבוטל של מעסיקים במשק מעדיפים לשלם לעובדיהם "גמול שעות נוספות גלובלי".

על-פי הסדר זה, המעסיק משלם לעובד גמול שעות נוספות קבוע בעד מספר שעות נקוב, וזאת אף אם העובד לא עבד בפועל את מלוא מכסת השעות הנוספות שבעדן שולם לו.

הפסיקה הכירה בלגיטימיות של הסדר זה בפסק-הדין דב"ע מד/ 3-34 דוד אלון נ' בנק ישראל, פד"ע טז 76, אולם זאת בהתקיים מספר תנאים מצטברים:

1. הסדר זה צריך להיקבע במסגרת הכללים שהותוו בחוק שעות עבודה ומנוחה, וכמובן, כל עוד אין מדובר בפיקציה שמטרתה להתחמק מתשלום זכויות מסוימות.

2. הסדר מחייב את המעסיק לקבוע תשלום נפרד בעד עבודה בשעות נוספות, תוך הפרדת שכרו הרגיל של העובד לגמול השעות הנוספות בתלוש השכר. במידה ואין הפרדה כאמור, הרי שיראו את כל השכר שנקבע בתלוש כשכר רגיל בלבד והמעסיק יהא חשוף לתשלום גמול שעות נוספות על כל שעות עבודתו הנוספות של העובד (ע"א 451/59 יעקב כהן נ. אגודת השומרים, פ"ד יד 495).

3. כמו-כן, יש צורך בכך שהתמורה בעד שעות העבודה הרגילות והנוספות גם יחד לא תפחת מזו שהייתה משתלמת לעובד אילו נערך חישוב מדויק של גמול שעות נוספות על בסיס יומי, שבועי וחודשי (דב"ע נו/3-224 רושו נ' כרמל מערכות מיכלים בע"מ; ע"ע 1072/02 בן יונה נ' האוניברסיטה העברית בירושלים; סע 24618-07-10 שאול סולטן נ' משקאות חריפים חינאוי ג'ורג' ושות' בע"מ).

הרשימה לעיל אינה רשימה ממצה וישנן סוגיות נוספות בנושא גמול שעות נוספות גלובאלי.לפרטים נוספים ובירור זכויותיך בנושא שעות נוספות צור/י עם משרדנו.

25 צפיות0 תגובות