חיפוש
  • תבורי-נחשון איטח משרד עורכי דין

זכויות עובדות משק בית – עובדות ניקיון, עוזרות בית, מטפלות, עבודות ניקיון וחצר בבתים משותפים, שמרטפות

עובדות משק בית זכאיות לכל הזכויות הסוציאליות המוענקות לעובדים שכירים והמעסיקים חייבים להקפיד על כך אחרת יהיו חשופים לתביעות אזרחיות בגין זכויותיהן הסוציאליות או במקרה של תאונות עבודה.

החובות עליהם המעסיק חייב להקפיד כוללים את כל החובות הבאים:

· תשלום שכר שאינו נמוך משכר המינימום;

· חובת הסדרת ביטוח פנסיוני (חלק מהתשלום ישולם ע"י המעביד וחלק ינוכה משכר העובדת);

· תשלום דמי חג בימי חג החלים בימי העסקה הקבועים של העובדת;

· תשלום דמי חופשה שנתית מכוח חוק חופשה שנתית;

· תשלום דמי הבראה כדין;

· תשלום דמי נסיעות עד לגובה התקרה הקבועה בצו ההרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות מסיעה לעבודה וממנה, אלא אם כן המעסיק דואג להסעת העובדת

· הסדרת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות למוסד לביטוח לאומי (חלק מהתשלום ישולם ע"י המעסיק וחלק מהתשלום ינוכה משכר העובדת);

מי נחשב/ת לעובד/ת משק בית?

עובד/ת במשק בית נחשב/ת מי שמועסק/ת בעבודות שוטפות ורגילות במסגרת ביתו הפרטי של המעסיק ושלא לצורך עסקו של המעסיק או משלח ידו. הכוונה לעבודות ניקיון המתבצעות בבית של המעסיק בשונה מעבודות המתבצעות במשרדי העסק.

העבודה כוללת ניקיון מדרגות בבית משותף, טיפול בקשישים ו/או בילדים כשהעבודה מתבצעת בבית של הקשיש ו/או הילד, עובדות ניקיון, עוזרות בית, מטפלות, עבודות ניקיון וחצר בבתים משותפים, שמרטפות, נהג פרטי, שומר ועוד.

מדובר בעבודות הנחוצות לשמירה על אחזקה תקינה ועל תפקוד של משק הבית הפרטי או הבניין המשותף, והן נועדו לסייע לבעל הבית הפרטי או לבני ביתו בניהול משק הבית.

כדי שעובד או עובדת יוכרו כעובדים במשק בית, צריכים להתקיים מספר תנאים מצטברים:

1. המעסיק הוא אדם פרטי או ועד בית או קבוצת הורים, והעבודה אינה לצורך עסק או משלח יד של המעסיק.

2. העבודה נחוצה וחיונית למעסיק, כך שאם לא היה מעסיק את עובד/ת משק הבית, היה מעסיקים עובד/ת אחר במקומם.

3. לעובד או העובדת במשק הבית משולם שכר ריאלי, והם אינם עובדים בהתנדבות או ללא שכר.

4. העובד או העובדת במשק הבית אינם מבצעים את העבודה במסגרת עזרה הדדית טבעית בין בני משפחה או חברים.

5. העבודה שמבוצעת נמדדת בכסף ומוערכת כשכר עבודה במסגרת קשר חוזי להסדרת זכויות וחובות שבין עובד למעבידו.

6. עיקר העבודה נעשית באופן סדיר וקבוע במסגרת שעות עבודה או ימי עבודה קבועים.

7. העובד או העובדת במשק הבית מחויבים לבצע את העבודה באופן אישי ולא באמצעות אחרים.

8. העובד/ת במשק הבית אינם מעסיקים תחתם עובדים נוספים בביצוע העבודה.

9. היקף העבודה הוא ריאלי וסביר ביחס לסוג העבודה.

10 צפיות0 תגובות