חיפוש
  • תבורי-נחשון איטח משרד עורכי דין

תשלום שכר גלובלי

אחד המונחים השגורים אצל עובדים ואצל מעבידים הוא המונח שכר "גלובלי", כשהכוונה היא לשכר הכולל לכאורה את כל הרכיבים ובכך הם לכאורה פטורים מתשלום שעות נוספות.

חשוב להבהיר, כי סעיף 5 לחוק הגנת השכר מטיל איסור על תשלום שכר כולל לעובד, קרי הכולל גם תשלום בגין שעות נוספות ו/או בגין גמול עבודה במנוחה שבועית ו/או רכיבים אחרים להם זכאי העובד. כך, כל עובד זכאי לקבל תשלום עבור שעות נוספות, ככל שעבד שעות נוספות למעט מקרים הקבועים בחוק כגון עובד שהינו בעל משרת אמון אישי, או עובד שלא ניתן לפקח על שעות עבודתו.

בית הדין בוחן הלכה למעשה את דפוס העסקה בפועל, את מאפייני ההעסקה, את סמכויות העובד, את גובה שכרו וכן יתר תנאי עבודתו, הכל לפי המאפיינים שנקבעו בהלכות בית הדין וככל ואלו יצביעו על כך שאין המדובר במשרת אמון, יהיה העובד זכאי לתשלום בגין שעות נוספות רטרואקטיבית, בנוסף לשכר שנקבע עם העובד מלכתחילה וזאת בגין 7 שנים אחרוה (תקופת ההתיישנות).הרשימה לעיל אינה רשימה ממצה וישנן סוגיות נוספות בנושא שכר כולל.

למשרדינו ניסיון רב בטיפול במקרים בהם עובד לא תוגמל כראוי בגין גמול שעות נוספות ונשמח לייעץ ולסייע בכל פנייה בנושא.

262 צפיות0 תגובות